View Mode

Genus

Dasyatis
Rafinesque 1810

Genus   Dasyatis
AuthorWI   Rafinesque [C. S.]
AuthorNI   Rafinesque
Qualification   ---
Year   1810
Status   Valid
Gender   feminine
Water   Salt water
Class   Chondrichthyes
Order   Myliobatiformes
Family   Dasyatidae
Subfamily   Dasyatinae
Tribe   ---
Original Genus   Dasyatis
Original AuthorWI   Rafinesque [C. S.]
Original AuthorNI   Rafinesque
Original Family   Dasyatidae
Original Sub Family   Dasyatinae
Original Year   1810
Gender   feminine

Type Species   Dasyatis ujo
Type Species AuthorWI   Rafinesque [C. S.]
Type Species AuthorNI   Rafinesque
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1810
Type Designation   Type by monotypy.
Current Genus   Dasyatis
Current AuthorWI   Rafinesque [C. S.]
Current AuthorNI   Rafinesque
Current Year   1810
Current Family   Dasyatidae
Current Subfamily   Dasyatinae
Current Summary   Valid as Dasyatis  Rafinesque 1810. Dasyatidae: Dasyatinae.
 
Name History   • Valid as Dasyatis  Rafinesque 1810 -- (Krefft & Stehmann 1973:70 [ref. 7167], Capapé 1977:75 [ref. 20631], Nakaya in Masuda et al. 1984:15 [ref. 6441], Compagno & Roberts 1984:4 [ref. 6167], Compagno & Roberts 1984:286 [ref. 8237], Compagno & Heemstra 1984:11 [ref. 8238], Compagno 1986:136 [ref. 5648], Cappetta 1987:163 [ref. 6348], Nishida & Nakaya 1988 [ref. 12554], Paxton et al. 1989:42 [ref. 12442], Nishida 1990:98 [ref. 19783], Nishida & Nakaya 1990:327 [ref. 20166], Séret in Lévêque et al. 1990:64 [ref. 21589], Kuang in Pan et al. 1991:22 [ref. 23876], Gomon et al. 1994:181 [ref. 22532], Castro-Aguirre et al. 1999:72 [ref. 24550], Last & Compagno 1999:1482 [ref. 24639], Compagno 1999:495 [ref. 25589], Rosenberger 2001:615 [ref. 25447], McEachran & Carvalho 2003:563 [ref. 26985], Compagno et al. 2005:70 [ref. 29145], Paxton et al. 2006:191 [ref. 28995], Carvalho et al. 2007:155 [ref. 30012], Scharpf 2007:2 [ref. 30398], Last & White 2008:275 [ref. 29693], Gomon 2008:138 [ref. 30616], Ogihara et al. 2009:63 [ref. 31112], Last & White 2013:1 [ref. 32949], Kottelat 2013:25 [ref. 32989]).
Designed & Developed by Rebin Infotech