View Mode

Genus

Liocassus
Bleeker 1857

Genus   Liocassus
AuthorWI   Bleeker [P.]
AuthorNI   Bleeker
Qualification   ---
Year   1857
Status   Spelling
Gender   feminine
Class   Osteichthyes
Order   Siluriformes
Family   Bagridae
Subfamily   ---
Tribe   ---
Original Genus   Liocassus
Original AuthorWI   Bleeker [P.]
Original AuthorNI   Bleeker
Original Family   Bagridae
Original Sub Family   ---
Original Year   1857
Gender   feminine

Type Species   Bagrus micropogon
Type Species AuthorWI   Valenciennes [A.]
Type Species AuthorNI   Valenciennes
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1852
Type Designation   Type by subsequent designation.
Current Genus   Leiocassis
Current AuthorWI   Bleeker [P.]
Current AuthorNI   Bleeker
Current Year   1857
Current Family   Bagridae
Current Summary   Valid as Leiocassis  Bleeker 1857. Bagridae.
 
Name History   • Valid as Leiocassis  Bleeker 1857 -- (Jayaram 1968:347 [5615], Kottelat 1985:270 [ref. 11441], Burgess 1989:70 [ref. 12860], Kottelat 1989:13 [ref. 13605], Roberts 1989:116 [ref. 6439], Lee & Kim 1990:128 [ref. 24033], Mo 1991:139 [ref. 19952], Gao in Pan et al. 1991:304 [ref. 23876], Bogutskaya & Naseka 1996:49 [ref. 22798], Yang in Chen 1998:282 [ref. 23556], Naseka 1998:104 [ref. 23590], Zheng in Chu et al. 1999:43 [ref. 24534], Ng & Lim 2000:194 [ref. 25218], Ng & Lim 2006:165 [ref. 28701], Ferraris 2007:92 [ref. 29115], Kottelat 2013:261 [ref. 32989]).
Designed & Developed by Rebin Infotech