View Mode

Genus

Monopenchelys
Böhlke & McCosker 1982

Genus   Monopenchelys
AuthorWI   Böhlke [E. B.] & McCosker [J. E.]
AuthorNI   Böhlke & McCosker
Qualification   ---
Year   1982
Status   Valid
Gender   feminine
Water   Salt water
Class   Osteichthyes
Order   Anguilliformes
Family   Muraenidae
Subfamily   Muraeninae
Tribe   ---
Original Genus   Monopenchelys
Original AuthorWI   Böhlke [E. B.] & McCosker [J. E.]
Original AuthorNI   Böhlke & McCosker
Original Family   Muraenidae
Original Sub Family   Muraeninae
Original Year   1982
Gender   feminine

Type Species   Uropterygius acutus
Type Species AuthorWI   Parr [A. E.]
Type Species AuthorNI   Parr
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1930
Type Designation   Type by original designation (also monotypic).
Current Genus   Monopenchelys
Current AuthorWI   Böhlke [E. B.] & McCosker [J. E.]
Current AuthorNI   Böhlke & McCosker
Current Year   1982
Current Family   Muraenidae
Current Subfamily   Muraeninae
Current Summary   Valid as Monopenchelys  Böhlke & McCosker 1982. Muraenidae: Muraeninae.
 
Name History   • Valid as Monopenchelys  Böhlke & McCosker 1982 -- (Böhlke et al. 1989:191 [ref. 13286], Böhlke & Randall 2000:261 [ref. 24493], Böhlke et al. 1999:1645 [ref. 24692], Böhlke & Smith 2003:704 [ref. 26990]).
Designed & Developed by Rebin Infotech