View Mode

Genus

Neoraja
McEachran & Compagno 1982

Genus   Neoraja
AuthorWI   McEachran [J. D.] & Compagno [L. J. V.]
AuthorNI   McEachran & Compagno
Qualification   ---
Year   1982
Status   Valid
Gender   feminine
Water   Salt water
Class   Chondrichthyes
Order   Rajiformes
Family   Rajidae
Subfamily   ---
Tribe   ---
Original Genus   Neoraja
Original AuthorWI   McEachran [J. D.] & Compagno [L. J. V.]
Original AuthorNI   McEachran & Compagno
Original Family   Rajidae
Original Sub Family   ---
Original Year   1982
Gender   feminine

Type Species   Breviraja caerulea
Type Species AuthorWI   Stehmann [M. F. W.]
Type Species AuthorNI   Stehmann
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1976
Type Designation   Type by original designation.
Current Genus   Neoraja
Current AuthorWI   McEachran [J. D.] & Compagno [L. J. V.]
Current AuthorNI   McEachran & Compagno
Current Year   1982
Current Family   Rajidae
Current Summary   Valid as Neoraja  McEachran & Compagno 1982. Rajidae.
 
Name History   • Valid as Neoraja  McEachran & Compagno 1982 -- (McEachran 1984:55 [ref. 5225] but with B. stehmanni  as type, McEachran & Stehmann 1984 [ref. 5224], Hulley 1986:117 [ref. 5672], McEachran & Miyake 1987 [ref. 5973], Stehmann 1995:32 [ref. 22055], Compagno 1999:491 [ref. 25589], Last & Yearsley 2002:1629 [ref. 26568], McEachran & Carvalho 2003:535 [ref. 26985], Stehmann et al. 2008:68 [ref. 29638]).
Designed & Developed by Rebin Infotech