View Mode

Genus

Niphon
Cuvier 1828

Genus   Niphon
AuthorWI   Cuvier [G.]
AuthorNI   Cuvier
Qualification   in Cuvier & Valenciennes
Year   1828
Status   Valid
Gender   masculine
Water   Salt water
Family   Niphonidae
Subfamily   Epinephelinae
Tribe   Niphonini
Original Genus   Niphon
Original AuthorWI   Cuvier [G.]
Original AuthorNI   Cuvier
Original Qualification   in Cuvier & Valenciennes
Original Family   Niphonidae
Original Sub Family   Epinephelinae
Original Year   1828
Gender   masculine

Type Species   Niphon spinosus
Type Species AuthorWI   Cuvier [G.]
Type Species AuthorNI   Cuvier
Type Species Qualification   in Cuvier & Valenciennes
Type Species Year   1828
Type Designation   Type by monotypy.
Current Genus   Niphon
Current AuthorWI   Cuvier [G.]
Current AuthorNI   Cuvier
Current Year   1828
Current Family   Niphonidae
Current Summary   Valid as Niphon  Cuvier 1828. Niphonidae.
 
Name History   • See Craig & Hastings 2007:6 [ref. 29046]. • Valid as Niphon  Cuvier 1828 -- (Johnson 1983 [ref. 5675], Kendall 1984:500 [ref. 13663], Katayama in Masuda et al. 1984:124 [ref. 6441] in Percichthyidae, Johnson 1988:7 [ref. 6691], Baldwin & Johnson 1993:250 [ref. 27443], Heemstra & Randall 1999:2444 [ref. 24815], Shinohara et al. 2011:48 [ref. 31715]).
Designed & Developed by Rebin Infotech