View Mode

Genus

Notoraja
Ishiyama 1958

Genus   Notoraja
AuthorWI   Ishiyama [R.]
AuthorNI   Ishiyama
Qualification   ---
Year   1958
Status   Valid
Gender   feminine
Water   Salt water
Class   Chondrichthyes
Order   Pristiformes
Family   Arhynchobatidae
Subfamily   ---
Tribe   ---
Original Genus   Notoraja
Original AuthorWI   Ishiyama [R.]
Original AuthorNI   Ishiyama
Original Family   Arhynchobatidae
Original Sub Family   ---
Original Year   1958
Gender   feminine

Type Species   Raja tobitukai
Type Species AuthorWI   Hiyama [Y.]
Type Species AuthorNI   Hiyama
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1940
Type Designation   Type by original designation (also monotypic).
Current Genus   Notoraja
Current AuthorWI   Ishiyama [R.]
Current AuthorNI   Ishiyama
Current Year   1958
Current Family   Arhynchobatidae
Current Summary   Valid as Notoraja  Ishiyama 1958. Arhynchobatidae.
 
Name History   • Valid as Notoraja  Ishiyama 1958 -- (Ishihara & Ishiyama 1986:272 [ref. 5142], Stehmann 1989:247 [ref. 13266], McEachran & Last 1994:413 [ref. 22016], McEachran & Dunn 1998:280 [ref. 23312], Last & Compagno 1999:1458 [ref. 24639], Compagno 1999:489 [ref. 25589], Last & Yearsley 2002:1640 [ref. 26568], Last & McEachran 2006:65 [ref. 28589], Last & McEachran 2006:65 [ref. 28931], Hoese et al. 2006:183 [ref. 29001], McEachran & Last 2008:155 [ref. 29654], Last & White 2008:120 [ref. 30618], Séret & Last 2009:24 [ref. 30312], Ishihara et al. 2012:13 [ref. 31844]).
Designed & Developed by Rebin Infotech