View Mode

Genus

Notoraja
Ishiyama 1958

Genus   Notoraja
AuthorWI   Ishiyama [R.]
AuthorNI   Ishiyama
Qualification   ---
Year   1958
Status   Valid
Gender   feminine
Water   Salt water
Class   Chondrichthyes
Order   Rajiformes
Family   Rajidae
Subfamily   Arhynchobatinae
Tribe   ---
Original Genus   Notoraja
Original Family   Rajidae
Original Sub Family   Arhynchobatinae
Original Year   1958
Gender   feminine

Type Species   Raja tobitukai
Type Species AuthorWI   Hiyama [Y.]
Type Species AuthorNI   Hiyama
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1940
Type Designation   Type by original designation (also monotypic)
Current Genus   Notoraja
Current Year   1958
Current Family   Rajidae
Current Summary   Valid as Notoraja  Ishiyama 1958. Arhynchobatidae.
 
Name History   • Valid as Notoraja  Ishiyama 1958 -- (Ishihara & Ishiyama 1986:272 [ref. 5142], Stehmann 1989:247 [ref. 13266], McEachran & Last 1994:413 [ref. 22016], McEachran & Dunn 1998:280 [ref. 23312], Last & Compagno 1999:1458 [ref. 24639], Compagno 1999:489 [ref. 25589], Last & Yearsley 2002:1640 [ref. 26568], Last & McEachran 2006:65 [ref. 28589], Last & McEachran 2006:65 [ref. 28931], Hoese et al. 2006:183 [ref. 29001], McEachran & Last 2008:155 [ref. 29654], Last & White 2008:120 [ref. 30618], Séret & Last 2009:24 [ref. 30312], Ishihara et al. 2012:13 [ref. 31844]).
Designed & Developed by Rebin Infotech