View Mode

Genus

Parabramis
Bleeker 1864

Genus   Parabramis
AuthorWI   Bleeker [P.]
AuthorNI   Bleeker
Qualification   ---
Year   1864
Status   Valid
Gender   feminine
Class   Osteichthyes
Order   Cypriniformes
Family   Cyprinidae
Subfamily   Cultrinae
Tribe   ---
Original Genus   Parabramis
Original Family   Cyprinidae
Original Sub Family   Cultrinae
Original Year   1864
Gender   feminine

Type Species   Abramis pekinensis
Type Species AuthorWI   Basilewsky [S.]
Type Species AuthorNI   Basilewsky
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1855
Type Designation   Type by original designation (also monotypic)
Current Genus   Parabramis
Current Year   1864
Current Family   Cyprinidae
Current Subfamily   Rhinelepinae
Current Summary   Valid as Parabramis  Bleeker 1864. Cyprinidae.
 
Name History   • Valid as Parabramis  Bleeker 1864 -- (Yih & Wu 1964:115 [ref. 13499], Chen in Chu & Chen 1989:86 [ref. 13584], Lu in Pan et al. 1991:109 [ref. 23876], Bogutskaya & Naseka 1996:27 [ref. 22798], Naseka 1998:77 [ref. 23590], Luo & Chen in Chen et al. 1998:198 [ref. 23878, Bogutskaya & Naseka 2004:59 [ref. 28183] dated 1864], Dai et al. 2005:221 [ref. 32143], Kottelat 2013:137 [ref. 32989], Tang et al. 2013:101 [ref. 33447] in Oxygasterinae).
Designed & Developed by Rebin Infotech