View Mode

Genus

Pardachirus
Günther 1862

Genus   Pardachirus
AuthorWI   Günther [A.]
AuthorNI   Günther
Qualification   ---
Year   1862
Status   Valid
Gender   masculine
Water   Salt water
Class   Osteichthyes
Order   Pleuronectiformes
Family   Soleidae
Subfamily   ---
Tribe   ---
Original Genus   Pardachirus
Original Family   Soleidae
Original Sub Family   ---
Original Year   1862
Gender   masculine

Type Species   Achirus marmoratus
Type Species AuthorWI   Lacepède [B. G. E.]
Type Species AuthorNI   Lacepède
Type Species Qualification   ---
Type Species Year   1802
Type Designation   Type by subsequent designation
Current Genus   Pardachirus
Current Year   1862
Current Family   Soleidae
Current Summary   Valid as Pardachirus  Günther 1862. Soleidae.
 
Name History   • Valid as Pardachirus  Günther 1862 -- (Clark & George 1979 [ref. 6992], Ochiai in Masuda et al. 1984:354 [ref. 6441], Heemstra & Gon 1986:872 [ref. 5665], Chapleau & Keast 1988:2799 [ref. 12625], Randall & Mee 1994 [21638], Lindberg & Fedorov 1993:186 [ref. 21500], Li & Wang 1995:291 [ref. 16193], Munroe 2001:3879 [ref. 26314], Hoese & Bray 2006:1847 [ref. 29000], Randall & Johnson 2007:3 [ref. 29291], Kottelat 2013:465 [ref. 32989]).
Designed & Developed by Rebin Infotech